La Roca Village, primer centre comercial BREEAM Excel•lent****

Aconseguit el certificat BREEAM Excel•lent en fase de projecte de la remodelació del Centre Comercial La Roca Village (31.664 m2), sent el primer centre comercial en aconseguir aquest nivell d’exigència en la certificació BREEAM ES Nova Construcció.

La Roca Village, primer centre comercial BREEAM Excel•lent****

La Roca Village és el complex comercial de tipus outlet més gran del sud d’Europa i es troba localitzat en el municipi de la Roca del Vallès. A causa del seu èxit, es va decidir ampliar el Village i augmentar l’espai de parquing subterrani. El projecte, amb una superfície total construïda de 31.664 m2, busca garantir, al màxim possible, el seu baix impacte ambiental mitjançant l’ús de la certificació BREEAM.

Ecopenta ha estat l’encarregada d’avaluar la viabilitat d’aplicar la certificació BREEAM d’aquest projecte d’ampliació. Ha treballat, juntament amb la propietat, per a optimitzar el projecte bàsic, recomanant millores en el mateix i, posteriorment, acompanyant tot el procés de l’obra per garantir el compliment dels objectius de sostenibilitat establerts.

L’estratègia seguida per a aconseguir el màxim nivell de certificació de la forma més cot-efectiva, es va basar en tres criteris bàsics:

-          Obtenció de crèdits que suposin un sobrecost mínim. Buscant complir tots aquells que no suposin cap sobrecost o, en cas que n’hi hagi, sigui reduït.

-          Crèdits senzills. Es va plantejar obtenir els crèdits que, per exigències pròpies de BREEAM i/o característiques de l’edifici, fossin més assequibles d’obtenir, per això, es va donar prioritat a aspectes de disseny i estudis i informes tècnics.

-          Rapidesa en l’obtenció del certificat. Es va buscar obtenir tots els punts necessaris una vegada l’edifici estigués construït, evitant crèdits possibles en estapes de post-construcció.

 

El primer pas d’aquest procés, va consistir en l’elaboració de l’estratègia de certificació a seguir, tenint en compte els objectius mediambientals del nostre client, es va definir la viabilitat en l’obtenció dels diferents crèdits, separant-los entre els crèdits seguirs i els possibles. Els possibles, per la seva part, es van dividir en 3 categories: fàcils, difícils i molt difícils. D’aquesta forma, es va poder estudiar la viabilitat d’aplicació d’aquests.

Un cop elaborat aquest informe, es va acordar amb la propietat el nivell de certificació a aconseguir, de manera que es van elaborar estratègies concretes per a la consecució del nombre de crèdits necessaris per a certificar l’ampliació amb un nivell BREEAM Excel·lent****.

Els crèdits als quals s’ha donat prioritat, són aquells relacionats amb la Gestió, l’estalvi d’aigua, l’estalvi d’energia, les facilitats referents al transport, la correcta gestió de residus, els materials a emprar i la contaminació generada en l’entorn.

Una de les estratègies avançades d’aquest projecte, ha estat l’elaboració, per part d’Ecopenta, de l’anàlisi de cicle de vida (ACV) del projecte, com a part de la justificació dels requeriments del crèdit MAT 1: Impactes del cicle de vida, per al procés de certificació BREEAM ES Nova Construcció.