Supervisió O&M
Plataforma teconològica amb tecnologia IoT per al seguiment operacional dels edificis per a la seva optimització de recursos (energia, aigua i altres), eficiència i augment de cicle de vida.

Seguiment de Wellbeing
Monitorització i seguiment de paràmetres de salut i benestar en espais interiors

Connectivitat i sensorials
Solucions per a tot tipus de clients que volen trobar noves maneres de transformar i millorar els seus impactes ambientals, circularitat o salut i benestar de les seves activitats o productes