OP01b.CAT

1. EDIFICACIÓ SOSTENIBLE

Anàlisi d'estratègies per equilibrar millores en la inversió, optimitzant el comportament energètic i ambiental dels projectes: simulació energètica, anàlisi de cicle de vida, petjada de carboni.

2. SALUT I BENESTAR

Assessorament i/o certificació WELL per a la definició d'espais, amb les correctes condicions higroèrmiques i dels límits de contaminació de l'aire interior per garantir la salud dels usuaris.

3. IoT TECNOLOGIA 4.0

Plataforma IoT per a la supervisió d'operacions i optimització de recursos, IoT per a l'anàlisi de la salut i les condicions ambientals dels espais interiors, etc.

4. RESIDUS I ECONOMIA CIRCULAR

Anàlisi d'estratègies per a reducció de residus i implatanció de les 3R, economia circular, formació i conscienciació de la gestió de residus, Degrowth, Upcycling, etc.

5. ECOINNOVACIÓ

Desenvolupament i anàlisi d'estratègies que incorporen la sostenibilitat sota un enfocament de cicle de vida i cooperació a través de la cadena de valor: impacte ambiental, petjada de carboni, optimització de matèries primeres, etc.