> Plans estratègics ambientals

Desenvolupament de plans estratègics, definint i planificant el conjunt d’accions amb valor ambiental, amb la finalitat d’integrar-les en el funcionament de les organitzacions.

> Estratègia i models de negoci sostenible

Acompanyament a empreses per aconseguir la proposta de valor més competitiva i sostenible, així com per a generar nous models de negoci.

> Green Project management

Direcció de projectes considerant els aspectes de sostenibilitat.