> Eco disseny de productes i serveis

Metodologia per a crear o redissenyar productes i serveis en la conceptualització de les millors alternatives, i la definició de les solucions més viables i sostenibles.

> Anàlisi i Cost del Cicle de vida (ACV & LCC)

Especialistes en Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) i Anàlisi de Costs del Cicle de Vida (LCC), avaluem l’impacte potencial i el cost sobre l’ambient d’un producte, procés o activitat al llarg de tot el seu cicle de vida, mitjançant la quantificació de l’ús de recursos i emissions ambientals.

> Petjada de carboni

Estudi de la Quantificació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, que són alliberats a l’atmosfera com a conseqüència d’una activitat determinada.

> Economia circular

Assessorament en el model circular, d’acord amb l’estudi que s’inspira en els cicles naturals dels sistemes, amb la finalitat de promoure nous enfocaments, basats en l’economia circular.