International Well Building Institute

WELL

Gestionada per l’International WELL Building Institute, és similar a la certificació LEED en la seva concepció. També d’origen americà i com a resultat de més de 7 anys d’estudi, engloba de manera holística, tant els factors físics de l’entorn laboral com les polítiques d’empresa, per a concebre un conjunt que asseguri el benestar i la salut dels usuaris. Disposa de 10 àrees d’intervenció:

 • Aire: eliminació dels contaminants de l’aire, prevenció de la contaminació i purificació de l’aire
 • Aigua: filtració, tractament i localització estratègica dels punts d’aigua
 • Alimentació: establiment d’opcions alimentàries saludables i promoció d’una alimentació sana
 • Il·luminació: accés a la il·luminació natural i millora de la qualitat de llum artificial
 • Moviment: promoció i incorporació d’activitats que permetin portar una vida activa
 • Confort tèrmic: adequació de l’espai per maximitzar el confort tèrmic
 • Acústica: adequació de l’espai per maximitzar el confort acústic
 • Materials: Reduïr l’exposició de les persones als components contaminants dels materials
 • Ment: establiment de polítiques d’empresa que contribueixin a la reducció de l’estrès i millora del benestar mental i emocional dels treballadors
 • Comunitat: Disseny inclusiu i integrat a través de consideracions socials, de compromís cívic i disseny accessible

FITWELL

Gestionada per el Center for Active Design (CfAD), la certificació FITWEL treballa amb la interacció entre salut i edificació. Es tracta d'una certificació que impacta positivament en la salut i la productivitat de les persones a través del disseny dels espais i de les instal·lacions. Disposa de 3 nivells de certificació per estrelles i de 7 categories:

 • Impactes sobre la salut de la comunitat
 • Reduccció de la morbiditat i l'absentisme
 • Suport a l'equitat social per a les poblacions vulnerables
 • Inculca sentiments de benestar
 • Millora l'accés a aliments saludables
 • Promou la seguretat dels ocupants
 • Augmenta l'activitat física

 

Qualitat de l’aire interior

Assessorament per a la definició d’espais amb les correctes condicions hidrotèrmiques i d’uns límits de contaminació de l’aire interior a nivells que no resultin nocius per a la salut dels usuaris.

Materials saludables

Consultoria en la definició de materials i tècniques de construcció per minimitzar la contaminació de l’aire amb agents químics, compostos orgànics i contaminació microbiològica.