Certificació LEED v4 BD+C: HP per a la cadena MIM Hotels, primer Silver de Mallorca

La certificació LEED® (Leadership in Energy & Enviromental Design) – Líder en Eficiència Energètica i Disseny Sostenible, ha premiat l’excel·lència en la alta integració de estratègies sostenibles en el projecte de rehabilitació i renovació de l’Hotel MiM Mallorca.

Certificació LEED v4 BD+C: HP per a la cadena MIM Hotels, primer Silver de Mallorca

L’Hotel Mim Mallorca, Hotel Boutique “adults only”, situat a la costa est de l’illa de Mallorca i sobre primera línea de mar, està ubicat al cor del poble pesquer de S’Illot / Sa Coma, ha transitat un procés de rehabilitació i renovació de les seves instal·lacions a l’any 2020, que, juntament amb l’equip d’arquitectura GMM Arquitectura, l’administració de l’Hotel i l’assessorament d’Ecopenta SL, ha obtingut la qualificació de nivel SILVER en la certificación LEED v4 nova construcción.

Hotel MiM Mallorca_pages-to-jpg-0001

Les certificacions de sostenibilitat com LEED, són ertificacions voluntaries i atorgades per una entitat independent. Són processos que garanteixen que l'edifici s'ha dissenyat i construït utilitzant estratègies per millorar el seu comportament en tots els vectors ambientals essencials d'un edifici:

  • Estalvi energètic
  • Eficiencia en l’ús d’aigua
  • Reducció d’emissions de CO2
  • Millora de la qualitat de l’aire interior i del benestar dels usuaris
  • Gestió dels recursos i sostenibilitat pels seus impactes

LEED ofereix una metodologia de disseny sostenible d’edificis des de les fases preliminars de construcció fins a l'ús de l'edifici; amb l'objectiu de promoure bones pràctiques en el disseny i construcció d’aquests, que els facin més saludables, duradors, assequibles i ambientalment respectuosos.

L’USGBC atorga diferents distintius per categories ambientals, en aquest cas el projecte buscaba obtenir la certificació per a nova construcció (New Construction and Major Renovations).

Des de l'equip de Ecopenta estem molt satisfets amb els resultats obtinguts en tot el procés de certificació, ja que s'han aconseguit molt bons resultats optimitzant el comportament de l'edifici en les categories més determinants de la certificació.

En el desenvolupament de la categoria Procés Integrat que, creiem, és el component bàsic a l'hora de generar estratègies de sinèrgia primerenca en qualsevol procés de disseny, l'equip va realitzar una anàlisi juntament amb els especialistes col·laboradors del projecte, de les interrelacions entre tots els sistemes i recursos del projecte (condicions del lloc, anàlisi passiu, rangs de confort, nivells d'il·luminació, recursos hídrics, etc.), és a dir que, estudiant l'edifici al llarg de les fases del disseny, es van poder obtenir resultats d'oportunitats i millores per optimitzar o potenciar la qualitat de l'edificació.

En la categoria d'Ubicació i Transport, l'hotel disposa d'un pàrquing de bicicletes a disposició dels treballadors i hostes que s'allotgen en ell, promovent l'eficiència en l'ús de transports alternatius que redueixen la petjada de carboni, al mateix temps que fomenta una millora de la salut pública mitjançant l'activitat física i recreativa. Igualment, aquest criteri es veu potenciat per les condicions del lloc ja que compta amb circuits de carril bici i botigues de lloguer de bicicletes propers. Altres dels èxits del projecte relacionats amb el transport eficient i sostenible, gràcies al suport de l'ajuntament de Mallorca, és la instal·lació d'un aparcament i punt de recàrrega de cotxe elèctric als voltants de l'hotel.

Amb l'objectiu de minimitzar els efectes sobre el microclima i l'hàbitat, es va instal·lar un revestiment de sòl, en els sectors exteriors de l'hotel, amb un índex inicial de reflectància solar de 95, que afavoreix la reducció de l'efecte illa de calor, protegint i ampliant el confort de les persones i els animals.

Pel que fa a l'ús eficient de l'Aigua, amb el reemplaçament d'alguns artefactes de fontaneria es va aconseguir una reducció de més de l'20% del consum total anual, on, les dutxes de tot l'edifici consumeixen menys de 9 litres per minut i garanteixen a la seva vegada la mateixa sensació de confort a l'usuari. A més, amb el treball del nostre equip d'ecologia, la proposta paisatgística va ser dissenyada amb Vegetació Potencial, és a dir, que les espècies seleccionades es desenvolupen en l'entorn sense necessitat d'intervenció (reg o manteniment), aconseguint així, una estimació de consum 0% d'aigua exterior per a reg.

Pel que fa a l'ús de Materials i Recursos, amb l'objectiu de fomentar l'ús de productes amb un baix impacte ambiental i econòmic, es van emprar materials que tinguessin Declaració Ambiental de producte (DAP). Al seu torn, es va aconseguir realitzar una òptima planificació i gestió dels residus de construcció i demolició, per evitar que aquests siguin eliminats en abocadors o instal·lacions d'incineració que aporten efectes negatius a l'ambient, mitjançant la recuperació, reutilització i reciclatge de el 75% dels residus en diferents categories de materials.

Residuos2

Respecto al Uso eficiente de la Energía, con la optimización de los equipos de climatización y ventilación, se garantizó un ahorro energético del 33% respecto al caso de referencia; siendo uno de los factores más influyentes, la incorporación de un recuperador de calor en el área de Spa, que mantiene las condiciones de calidad interior de forma eficiente. Además, la aportación de producción de energía fotovoltaica es de 16.400 KWh/año, que representa un ahorro del 6,1% del coste anual energético. Además, se realizó un cálculo de la combinación del impacto de los refrigerantes de todos los equipos de climatización y ventilación, obteniendo resultados de bajo impacto a niveles de ODP (Ozone Depletion Potential) y GWP (Global Warming Potencial).

Pel que fa a l'ús eficient de l'Energia, amb l'optimització dels equips de climatització i ventilació, es va garantir un estalvi energètic del 33% respecte a el cas de referència; sent un dels factors més influents, la incorporació d'un recuperador de calor a l'àrea de Spa, que manté les condicions de qualitat interior de manera eficient. A més, l'aportació de producció d'energia fotovoltaica és de 16.400 KWh / any, que representa un estalvi de l'6,1% del cost anual energètic. A més, es va realitzar un càlcul de la combinació de l'impacte dels refrigerants de tots els equips de climatització i ventilació, obtenint resultats de baix impacte a nivells de l'ODP (Ozone Depletion Potential) i GWP (Global Warming Potencial).

És molt important assenyalar que per fomentar la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, l'hotel compta amb contracte de provisió d'energia elèctrica que utilitza 100% fonts d'energia renovables, és a dir producció renovable com energia eòlica, solar i hidràulica; a més, aquesta producció compta amb un sistema de Garantia d'Orígen, que assegura que la gestió i el control de l'electricitat generada a partir d'aquestes fonts és d'alta eficiència.

A més, l'edifici compta amb un sistema BMS (building management system), que permet la gestió, automatització i el control centralitzat dels sistemes energètics, per identificar oportunitats d'estalvi addicionals d'energia a un nivell de seguiment avançat.

Per garantir la major Qualitat de l'Ambient Interior, es va emfatitzar en aconseguir un control sobre l'entorn que influeix de forma directa en la manera en què es desenvolupen tots els usuaris de l'hotel en els diferents àmbits de treball, recreació o relaxació. En qualitat de confort tèrmic i accés a il·luminació d'alta qualitat, es va garantir que el 100% dels espais de l'hotel compten amb controls de mesurament i regulació tant de temperatura com d'il·luminació artificial, adaptant-se a les necessitats requerides i promovent la productivitat, comoditat i el benestar dels ocupants.

En el procés d'anàlisi i estudi de l'edifici, a nivell d'il·luminació natural i qualitat de les vistes, a causa de la geometria, entorn i orientació de l'edifici, es va poder identificar i garantir que en més del 75% dels espais de l'hotel s'accedeix a nivells de confort lumínic entre 300 i 3000 lux (valors òptims de confort) durant totes les estacions de l'any i en més del 90%, els usuaris poden accedir a la comoditat i aportació a la salut, que proporcionen aquests factors fonamentals per a l'ésser humà, com ho són el contacte amb la flora, fauna o llum solar.

mim fona hab tipo E cam 02 b

També, i de manera imprescindible, per establir una millor qualitat de l'aire interior, en el procés de construcció, un cop finalitzada aquesta fase i previament a la fase d'ocupació de l'edifici, es va dur a terme un pla de gestió de qualitat de l'aire interior, per abordar, identificar i reduir els problemes generats per les activitats de construcció que puguin afectar negativament la salut de les persones, com la generació de pols, emissió de substàncies tòxiques o altres contaminants. Les mesures sostenibles que s'emprenen en aquest pla, durant les etapes anteriorment esmentades, estan basades en les directrius de l'Associació Nacional (EUA) de Contractistes del Metall i l'Aire Condicionat (SMACNA), en el seu document ANSI / SMACNA 008-2008 (CAPÍTOL 3) on han avaluat requeriments com la protecció de sistema i equips de HVAC, control de fonts emissores, neteja i manteniment, protecció de materials, entre d’altres.

A més, s'ha obtingut la màxima puntuació en la categoria d'Innovació, implementant plans de neteja i desinfecció ecològica a partir d'l'ús de productes amb l'Etiqueta Ecològica Europea (Ecolabel) i equips elèctrics sota estàndards de certificacions que garanteixen la reducció de contaminants químics, biològics i particulats que puguin comprometre la qualitat de l'aire i amb un elevat nivell de protecció de l'entorn; a el mateix temps que preservant la seguretat i salut de les persones en el nou context mundial de la malaltia coronavirus (COVID-19), promovent educació als ocupants, a partir de pràctiques correctes d'higiene per mitjà de cartelleria, informació, procediments de capacitació i instrucció del personal de neteja.

Finalment, en el procés d'ocupació de l'edifici, es van realitzar enquestes als diferents ocupants de l'hotel; l'enquesta es va basar en diferents paràmetres de valoració i satisfacció a nivells de confort acústic, neteja dels espais, qualitat de l'aire interior, il·luminació i confort tèrmic, que van donar resultats satisfactoris sense la necessitat de realitzar accions correctives al funcionament habitual. Aquesta eina és molt important, ja que és la manera de garantir que aquelles persones que utilitzen diàriament els diferents espais, vegin reflectides totes les variables de qualitat que es volen aconseguir en els diferents criteris desenvolupats durant tot el procés de la certificació.

D'aquesta manera i un cop més, MiM Hotels, en el seu compromís amb el medi ambient, obté la primera certificació LEED v4 de Mallorca, acreditant l'edifici com a sostenible per la prestigiosa US Green Building Council.

El projecte s'ha desenvolupat dins del marc del Pla Estratègic per a la Rehabilitació Energètica Integral d'Hotels (REIH), l'objectiu és convertir els hotels seleccionats en un model de construcció sostenible, eficiència energètica, accessibilitat, tant en rehabilitació com en nova construcció.