Certificación WELL: què es el Performance Verification?

El Performance Verification de la Certificació WELL és un procés que implica una visita a l’obra per part d’un agent WELL acreditat i independent de l’equip de projecte, que realitza proves de comportament, seguides d’una revisió per part del Green Business Certification Inc. (GBCI). Aquestes proves de comportament són un requisit per a la certificació WELL i els resultats, per a cada apartat d’aplicació, que són revisats pel GBCI, determinen si s’han aconseguit els diferents objectius fixats des d’un punt de vista empíric y, per tant, real.

Certificación WELL: què es el Performance Verification?

L’agent WELL designat per a portar a terme aquest Performance Test. Seguirà el protocol establert per WELL i s’assegurarà que les dades recopilades durant les proves de comportament representen amb precisió les condicions ambientals i de disseny del projecte en aquell moment. L’agent, no té permès interferir, manipular o alterar les condicions de l’edifici de cap manera. La seva labor consisteix solament en recopilar dades de forma objectiva.

P91217-091019

Per a cada tipus de projecte, la guia de WELL estableix unes actuacions a realitzar i una informació a recopilar, si més no, les categories d’actuació són les mateixes:

  • Qualitat de l’Aire - Es mesuren, principalment, contaminants i tòxics en els espais interiors
  • Qualitat de l’Aigua - Es mesuren, principalment, contaminants presents en l’aigua potable.
  • Qualitat de la Il·luminació artificial interior - Es mesuren, principalment, els nivells lumínics en els espais interiors
  • Confort Tèrmic - Es mesuren paràmetres de confort tals com: temperatures, humitat, etc.
  • Confort Acústic - Es mesuren, principalment, nivells acústics, d’aïllament i de reverberació en espais interiors.