Anàlisi del Solid Surface, Krion per la plataforma de materials

A Ecopenta, disposem de formació i experiència acreditada en l’ús i implementació de les tres eines de certificació incloses a la Plataforma de materials del Green Building Council Espanya: VERDE, LEED i BREEAM.

Anàlisi del Solid Surface, Krion per la plataforma de materials

L'objectiu principal de la Plataforma de materials del GBCe, radica en la voluntat de facilitar i agilitzar el procés d'acreditació sobre el comportament ambiental de productes i sistemes, així com de la seva contribució general a la qualitat ambiental dels edificis, per tres dels principals segells de certificació: VERDE, LEED y BREEAM.

Aquests documents, elaborats per professionals associats del GBCe i revisats, de forma exhaustiva, per un equip d'experts independent del GBCe, un cop validats, es pugen a la plataforma en línia del propi organisme, juntament amb un resum dels crèdits que es poden obtenir amb l'esmentat producte, per cada una de les certificacions.

Ecopenta ha estat l'encarregada de realitzar una d'aquestes fitxes, concretament, per la família de productes Solid Surface KRION®, del grup PORCELANOSA. Aquest sistema, compren un conjunt de materials utilitzats per a revestiments i acabats interiors, similars a la pedra natural, però compostos per minerals naturals i un baix percentatge de resines d'alta resistència, que confereixen al producte de propietas antibacterianes gran duresa i resistència, fàcil manteniment i neteja.

Per elaborar les fitxes del producte, Ecopenta s'ha encarregat d'estudiar el potencial per a la sostenibilitat de la família KRION® versus les certificacions VERDE, LEED i BREEAM, i recopilar la informació necessària.

Cada fitxa, estudia diferents crèdits, per als quals defineix:

  • L'objectiu del crèdit, amb una breu descripció del mateix.
  • Les dades de compliment del producte, amb una explicació dels assajos als quals s'ha sotmès i els seus nivells d'acreditació.
  • El procediment d'avaluació, que descriu els paràmetres que acompleix i la puntuació que obté en relació als mateixos.
  • Exemples d'anàlisi.
  • Documents de suport, que acompanyen i serveixen per corroborar el que es descriu en l'apartat de dades de compliment.
  • Els estàndards de referència del producte.

A Ecopenta, creiem en la necessitat de seguir elaborat aquestes fitxes i ampliar el catàleg de materials i productes certificats, per fomentar l'ús d'aquests i facilitar el treball de certificació dels projectes, per tal d'augmentar el nombre d'edificis projectats i construïts de forma conscient i respectuosa amb el medi ambient.