Anàlisi del cicle de vida per l'ampliació del centre comercial La Roca Village

Ecopenta porta a terme Anàlisis de Cicle de Vida per a l’obtenció dels diferents crèdits en les tres principals certificacions ambientals: LEED, BREEAM y DGNB

Anàlisi del cicle de vida per l'ampliació del centre comercial La Roca Village

L'Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) d'un edifici, permet analitzar, y avaluar, de forma exhaustiva, l'impacte que el mateix general sobre l'ecosistema, des de l'obtenció de les matèries primeres necessàries per a la seva composició, fins al final de la seva vida útil, passant per la seva construcció i manteniment associat al seu ús.

La creixent necessitat d'establir un marc regulador per al desenvolupament sostenible, juntament amb la voluntat de les institucions públiques i, cada cop més, del sector privat, de fer front als grans problemes mediambientals que afecten el planeta (esgotament dels recursos naturals, escalfament global, pèrdua de la biodiversitat, etc.), han desembocat en el desig de quantificar els efectes de les diferents fases del procés constructiu y preconstructiu (arribant, fins i tot, a considerar els recursos utilitzats per a l'extracció de la matèria primera), mitjançant l'anàlisi del cicle de vida.

Ecopenta disposa d'una extensa experiència en la realització d'anàlisi de Cicle de Vida, mitjançant l'ús de l'eina OneClick LCA, que permet introduir les dades íntegres del projecte en qüestió i obtenir, de forma numèrica y gràfica, la informació relativa a les càrregues de tipus ambientals associades a l'edifici estudiat, per cada una de les etapes de vida d'aquest.

Entre d'altres, Ecopenta ha portat a terme l'ACV del Projecte d'aparcament subterrani i remodelació del conjunt comercial La Roca Village, situat a La Roca del Vallès (Barcelona), com a part de la justificació dels requeriments del crèdit MAT 1: Impactes del cicle de vida, pel procés de certificació BREEAM ES Nova Construcció.

Aspectes destacats del procés d'anàlisi:

  • Per aquest projecte en concret, es busca aconseguir la màxima puntuació permesa per la pròpia certificació BREEAM, mitjançant un anàlisi molt detallat, que inclou la informació referent a l'estructura i l'envolupant de l'edifici, però, també, a les instal·lacions previstes pel seu funcionament.
  • Anàlisi del potencial d'escalfament global, l'esgotament d'ozó estratosfèric, l'acidificació de les fonts terrestres i aquàtiques, l'eutrofització, la formació d'ozó troposfèric i el processament de residus.
  • Permet cobrir totes les etapes del cicle de vida, des del bressol fins a la tomba, analitzant cada punt per separat i de forma molt explicativa.
  • Donar informació sobre els aspectes més desfavorables de tot el procés, per la qual cosa, posa de manifest quins són els punts claus sobre els quals es poden aplicar millores i reduir l'impacte ambiental de forma més efectiva.

Gràcies a la implicació dels diferents agents que intervenen en els processos arquitectònics, i al compromís i l'experiència d'Ecopenta, junts, podem aconseguir construir de forma més sostenible.