Obtenció del nivell platinium de l'hotel Robison Torre Jandia Platja

L'hotel Robinson Torre Jandia platja, en què Ecopenta ha liderat la part de sostenibilitat, ha obtingut el certificat provisional DGNB nivell Platinum, sent el primer hotel fora d'Alemanya i quart del món en obtenir aquest nivell de sostenibilitat

Obtenció del nivell platinium de l'hotel Robison Torre Jandia Platja

El sistema DGNB és un sistema de certificació ambiental d'edificis desenvolupat pel German Sustainable Building Council el 2008. És una de les certificacions ambientals més noves i amb més projecció de creixement, expandint-se principalment a Europa i Àsia. L'anomenen un segell de qualitat ambiental de 3a generació per anar a més detall i ser de més complexitat que la resta de segells, donant molt valor a l'anàlisi del cicle de vida i ponderant aspectes econòmics i socioculturals a més dels ambientals.

La Torre Robinson Jandía Playa és un hotel de 12.631m2 distribuïts en 11 plantes, totes sobre rasant. Disposa entre d'altres de 146 habitacions, 2 sales de conferències, botiga, restaurant, Skybar i piscina infinita en coberta.

Robison Hotel Jandia Playa

Ecopenta ha liderat l'obtenció de la certificació DGNB, obtingut en la fase de projecte, assessorant des d'una etapa molt primerenca en avantprojecte, que va començar el 2015, i actualment estem realitzant la direcció d'obra per a mantenir el nivell de certificació Platinum un cop acabada la construcció de l'edifici.

D'entre els aspectes de sostenibilitat aplicats a l'edifici que s'han projectat, cal destacar els següents:

  • Selecció de materials de construcció per a una millora de l'Anàlisi de cicle de vida (ACV) i del cost de cicle de vida (LCC), obtenint excel•lents resultats en els materials de construcció.
  • Estudis inicials per veure la viabilitat econòmica del projecte i la marquetabilidad del mateix.
  • Selecció de materials i disseny considerant aspectes de neteja i manteniment, així com considerant l'adaptabilitat en sistemes tècnics i de construcció per a futures modificacions o reformes.
  • Edifici d'alta eficiència energètica, amb hidrotermia com a sistema de producció, recuperacions d'energia i una innovació en el sistema de climatització en un hotel com és el sistema de sostre radiant per climatitzar l'edifici.
  • Edifici amb alta eficiència hídrica, al reciclar i reutilitzar tota l'aigua utilitzada per l'hotel.
  • Selecció de materials i disseny de la ventilació de l'edifici per obtenir uns nivells de qualitat de l'aire, lliure de contaminants com COV 's i formaldehids, de nivell 3 sobre el màxim nivell 4.
  • Es realitzaran a la fi de l'execució proves com ara sonometries, blower door test, test de qualitat de l'aire interior, etc. per validar el compliment del disseny.

Amb l'ímpetu de Robinson, la implicació de tot l'equip de projecte, amb menció especial a Fullana arquitectura i 2PiR Enginyeria, i l'experiència de Ecopenta, s'ha obtingut un certificat provisional d'DGNB Platinum.