VORES

Superfície
4.500 m2
Treball
LEED
Sector
Residencial
Situació
Barcelona
Any
2016
Estat
En construcció