Optimització energètica de l’Hospital El Salvador (Xile)

Estem treballant en l’optimització energètica de l’Hospital El Salvador (Chile) mitjançant la seva simulació energètica. Es tracta d’un treball de precisió que permet analitzar l’impacte de les estratègies passives proposades com, per exemple, modificar gruixos d’aïllaments, instal•lar proteccions solars, etc., sobre la demanda energètica de l’edifici i analitzar si són estratègies sostenibles i rendibles econòmicament.

Optimització energètica de l’Hospital El Salvador (Xile)

L’Hospital del Salvador es un recinte hospitalari de caràcter públic situat a la comuna de Providencia, Santiago, Chile. El recinte, té una superfície total construïda de 171.473 m2, dividits en 120.393 m2 exclusius per a usos hospitalaris y 51.080 m2 dedicats a places d’aparcament.

El nou Hospital del Salvador i Institut Nacional de Geriatria, es divideix en 3 àrees funcionals principals:

-          Hospital del Salvador: amb les àrees d’Hospitalització, UCI, Pavellons i Urgències.

-          Atenció Oberta: on s’ubiquen les Consultes, els espais de Procediments, Medicina Física i proves per imatge i, finalment, la Unitat de Salut Mental.

-          Institut Nacional de Geriatria: amb la seva pròpia àrea d’Hospitalització, Consultes i Medicina Física.

Per tal de garantir el correcte funcionament de l’equipament, així com per implementar mesures que col·laborin en la reducció del consum energètic de l’Hospital, Ecopenta ha dut a terme la simulació energètica d’aquest, utilitzant el software Design Builder.

Mitjançant l’anàlisis energètic s’han obtingut resultats que han permés analitzat y estudiar el seu comportament tèrmic, així com l’impacte de diferents mesures de millor a implementar, principalment, amb la incorporació de sistemes passius, tals com lames, alers y reculaments.

 

Els sistemes passius a implementar, es varen avaluar analitzant tant la seva incidència en l’estalvi energètic global de l’edifici com la seva contribució al confort interior dels diferents espaisaixí com el seu cost-efectivitat.

 

Sobre els sistemes solars incorporats, cal destacar que el 62,5 % de la demanda energètica per aigua calenta sanitària, serà obtinguda de forma semi-gratuïta, gràcies al sistema de panells solar-tèrmics. Referent a l’energia fotovoltaica, s’implantaran prop de 3.300 m2 de panells, que generaran una potència màxima de 325 kWp.

 

És un projecte liderat per DCYP INGENIERIA BIM, realitzat al 100 % amb la metodologia BIM 360.