fitwel: CONSTRUINT SALUT PER A TOTHOM

El sistema de certificació fitwel és el primer sistema d’optimització del disseny i les operacions per a obtenir millors resultats en matèria de salut i productivitat.
Des del seu llançament el 2017, Fitwel ha esdevingut un dels sistemes líders a escala mundial en referència a la certificació de salut i benestar, amb una mirada única basada en dades obtingudes a partir d’edificis que ja han aplicat aquests criteris (més de 3.000 estudis d’investigació acadèmica), i la participació de més de 600 empreses.

fitwel: CONSTRUINT SALUT PER A TOTHOM

El Center for Active Design, operador de Fitwel, és una organització internacional sense ànim de lucre, que utilitza el disseny per fomentar comunitats saludables i compromeses amb el medi ambient.  La CfAD, aplica la seva experiència multidisciplinària per a capacitar als responsables en la presa de decisions, proporcionant publicacions, fonts d’investigació real, certificacions, assistència tècnica i eines digitals que donen resultats reals.

Com a certificació que busca promoure edificis saludables, les seves característiques principals es basen en:

  • Proporcionar estratègies a mesura per a edificis residencials i d’oficines, optimitzant les oportunitats úniques de cada projecte.
  • Adaptar-se a edificis nous i existents, per optimitzar les oportunitats úniques de cada projecte, tant en edificis senzills com en desenvolupaments a gran escala.
  • Prioritzar el benestar dins del disseny, desenvolupament i operacions d’edificis i comunitats.
  • Integrar les millors estratègies de les quals es disposa per tal d’optimitzar la salut de les persones dins de les construccions o comunitats, així com de les comunitats veïnes.
  • Assegurar que els projectes es posicionin com a líders en innovació i sostenibilitat.

Actualment, es troba en ús la versió v2.1 de l’estàndard Fitwel, per a projectes d’habitatges plurifamiliars, oficines i petits i grans centres comercials.

Les estratègies de Fitwel per millorar els edificis es basen en mètriques, la qual cosa permet demostrar quantitativament els resultats. Totes les estratègies són voluntàries, sense requisits previs ni costos prohibitius, el que permet que sigui un sistema fàcil d’aplicar en tota mena de projectes, independentment de la seva grandària, ubicació o antiguitat.

Els projectes d’obra nova i grans reformes que estan en fase de disseny o construcció, poden obtenir la certificació a través de la via New Construction. Aquests projectes hauran de presentar una Certificació de Disseny (pre-ocupació) i una Certificació de Construcció (post-ocupació). La certificació de disseny és vàlida durant tres anys a partir de la data de certificació, una vegada finalitzat el procés d’obra, s’haurà de presentar la segona fase de la certificació (post-ocupació) per obtenir el nivell de certificació final.

Per a edificis en operació, el sistema disposa d’una via per obtenir la certificació: Existing Building, disponible per a projectes posteriors a l’ocupació, rebent una Certificació de Construcció (Built Certification).

 fases

El sistema Existing Building de Fitwel és vàlid durant tres anys, la qual cosa implica que els projectes que vulguin mantenir el certificat hauran de realitzar un procés de re certificació.

Mitjançant el Digital Portal, es realitza la presentació de les evidències i es procedeix a la comunicació amb el Center for Active Design. El Portal Fitwel, busca ser una eina fàcil. Utilitza una interfície digital interactiva que proporciona un accés més ràpid a la informació clau sobre el funcionament de l’edifici i el seu impacte en la salut. El portal Fitwel és una plataforma integral que permet, a més del desenvolupament documental de la certificació, comparar-se amb altres projectes certificats.

 impacte

Puntuacions d’impacte en la salut:

L’equip de la certificació Fitwel, treballa mitjançant la verificació per avaluar la documentació de certificació de cada projecte, a través d’un procés “double-blind”. Aquest procés incorpora a dos revisors independents que avaluen el projecte i, finalment, confirmen una puntuació numèrica. Aquest procés el desenvolupen professionals de la salut pública i assegura que la revisió sigui imparcial i coherent.

La certificació Fitwel s’atorga en els següents nivells:

 ratings star

  El sistema inclou més de 55 dissenys basats en evidències científiques i estratègies operatives que milloren, en els edificis, una àmplia gamma de comportaments i riscos per la salut.

Fitwel aborda la salut com un sistema d’interconnexió, sense una categoria dominant o àrea d’enfocament y, com a tal, totes les estratègies són voluntàries, sense requisits previs individuals.

Les set categories d’impacte en la salut i el benestar de Fitwel són:

Impacts Surrounding Community health: Aquesta categoria defineix les estratègies que afecten la salut de la comunitat. El sistema proposa, a banda de la millora de l’impacte del projecte en la salut dels usuaris directes, la millora de l’impacte versus aquelles persones que viuen, treballen, juguen o aprenen en àrees veïnes.

Reduces Morbidity and Absenteeism: En aquesta categoria trobem les estratègies que redueixen la morbiditat (estat malalt o de mala salut) i l’absentisme, promovent la disminució de les taxes de malalties cròniques i mentals, la reducció de la transmissió de malalties, aconseguint, per tant, una millor productivitat i una reducció de l’absentisme.

Supports Social Equity for Vulnerable Populations: En aquesta categoria es detallen les estratègies que fomenten l’equitat social per a les poblacions vulnerables, assegurant que, poblacions com els nens, la gent gran, els discapacitats o les persones desfavorides socioeconòmicament, tinguin un major accés a oportunitats de promoció de la salut. Això s’aconsegueix o mitjançant l’accessibilitat universal o mitjançant incentius econòmics o serveis específics.

Instills Feelings of Well-Being: Es defineixen les estratègies que promouen un  millor estat d’ànim, dissenys que creïn espais inclusius, relaxants i segurs, amb una connexió millorada amb la naturalesa.

Enhances Access to Healthy Foods: En aquesta categoria es plantegen estratègies que milloren l’accés a aliments saludables. L’objectiu és proporcionar als usuaris una major disponibilitat d’accés a aliments més nutritius, tals com fruites o verdures, a través d’estratègies com diversificació de punts de venta i fonts d’opcions o la promoció d’objectius econòmics.

Promotes Occupant Safety: En aquest apartat, es promouen estratègies que vigilin per la seguretat dels ocupants, amb la finalitat de reduir el risc de delictes i lesions, protegint, per exemple, als ciclistes i als vianants del tràfic a motor o augmentant la seguretat les zones d’accés, tals com escales o rampes.

Increases Physical Activity: En aquesta categoria s’intenten difondre estratègies que ajudin a millorar la salut física dels usuaris. Això es pot aconseguir a partir del foment de l’activitat física a través de l’ampliació d’accessos a àrees de fitness i sales esportives interiors o a l’aire lliure, o bé, incorporar oportunitats de moviment a la vida quotidiana amb l’ús de transports alternatius com la bicicleta o caminar, o l’ús d’escales en lloc de l’ascensor en espais interiors.    

 categories

Fitwel Viral Response Module: Establir les millors pràctiques per a la indústria, per tal de mitigar la transmissió viral.

 practice

El Fitwel Viral Responce Module ha estat desenvolupat per experts i representats en matèria de salut mundial. És important destacar aquesta plataforma, ja que determina estàndards per optimitzar el funcionament dels edificis en la resposta als impactes en la salut i la transmissió de malalties respiratòries i infeccions en vistes de la pandèmia de COVID-19. D’aquesta manera, la certificació busca donar eines alternatives per mitigar la propagació de malalties entre els usuaris mitjançant polítiques i controls de salut.

D’aquesta manera, el Fitwel Viral Response Module (VR) ofereix una certificació, a tercers, basada en evidencies i casos d’èxit en altres edificis, per aquelles organitzacions que busquen actualitzar les polítiques i pràctiques per mitigar la transmissió viral. Aquest mòdul estableix estàndards mínims de salubritat i proporciona estratègies immediates al client, buscant el benestar de les persones a través de la millora de la qualitat en ambients interiors, fomentant la millora d’hàbits i generant confiança entre els usuaris.