Certificació WELL de les oficines de SFO, Garantia de Salut

La Certificació WELL es la primera certificació centrada exclusivament en la salut i el confort dels usuaris, basant el seu sistema de puntuació en identificar, mesurar i monitoritzar les característiques dels espais construïts que impacten en la salut i el benestar dels ocupants.

Certificació WELL de les oficines de SFO, Garantia de Salut

Des d’Ecopenta, hem dut a terme la primera certificació BREEAM + WELL d’Espanya, per a les oficines de Sevilla Fashion Outlet, obtenint la puntuació BREEAM Muy Bueno * * * + WELL GOLD.

Per aconseguir el nivell GOLD de la certificació WELL (dels tres nivells disponibles, GOLD és el segon millor), s'han implementat mesures per garantir un alt confort als usuaris, que es divideixen en diferents categories.

Captura

 

Per garantir excel·lents nivells d'aire, s'han seleccionat pintures, fustes i coles per a la seva eliminació a l'establiment, reduint els nivells de components orgànics volàtils (VOC), radó, formaldehids, etc. A més, s'ha implementat un sistema de ventilació avançat, per a la filtració i renovació de l'aire interior i un sistema de Monitorització de paràmetres de qualitat, que mesura els nivells de PM10 i de la PM 2.5 partícules, contaminants com ara TVOC i formaldehids, temperatura i humitat, entre d'altres.

P91217-124749

En relació a l'aigua s'ha instal·lat un sistema d'ultra filtració que permet obtenir aigua amb nivells baixos de contaminants i diverses fonts d'aigua, per incentivar el consum d'aigua i la hidratació.

Pel que fa al camp de l’alimentació, dins les oficines de SFO ni es ven ni es cuina menjar, si més no, s’ha incentivat y educat als ocupants en la cultura de l’alimentació sana, mitjançant bibliografia y cartells que inciten a mantenir una dieta equilibrada.

Un altre punt molt important en aquest procés de certificació és la il·luminació. En aquest cas, l'accés a la llum natural i a les vistes a l'exterior s'ha garantit per a la majoria dels usuaris. A més, s'ha instal·lat una il·luminació artificial d'alt rendiment, amb una qualitat de color (CRI) superior a 90 i parpelleig superior a 90 Hz, que garanteix un alt confort lumínic.

La secció sobre moviment no és ben coneguda, però és de gran importància per a la salut de l'usuari. En aquest cas, s'ha instal·lat mobiliari ergonòmic i regulable en alçada, com ara taules de treball per a funcions assegudes o de peu. L'entrada a les oficines ha estat dissenyada de manera que s'incentiva l'ús d'escales i, a més, s'ha facilitat l'accés al treball amb bicicleta, proporcionant espais de dutxa, taquilles i kits de reparació de rodes.

Per a un excel·lent confort tèrmic, s'ha dissenyat una envolupant que garanteix un bon comportament de l'edifici respecte a la variació del clima, a més, s'ha dut a terme una zonificació tèrmica amb control d'usuari i s'han implementat polítiques de confort tèrmic individuals.

Totes les oficines han estat dissenyades per tenir un alt nivell de confort acústic, a través d'un aïllament sonor específic, materials absorbents i elements de reducció de soroll per als sistemes de climatització.

Els materials utilitzats en les obres han estat seleccionats de tal manera que tenen baixos nivells de toxicitat (en el cas de pintures, fustes, aïllaments, adhesius, etc.) i s'ha garantit la instal·lació de materials sense plom, mercuri o PCB. A més, els protocols de neteja inclouen que aquesta es realitzarà sense utilitzar productes que continguin contaminants.

La categoria ment és potser una de les més innovadores que inclou la certificació WELL. Per assegurar l'alta exigència establerta, s'ha implementat un disseny biofílic amb plantes i patrons naturals, entre d'altres, que ajuden a millorar la relació de l'usuari amb l'entorn immediat. També s'han incorporat espais privats que permeten incrementar la concentració dels treballadors.

Per assegurar el compliment de la categoria de comunitat s'ha realitzat un disseny integrat que ha implicat totes les parts del procés constructiu (arquitectura, propietat, construcció, gestors de manteniment, etc.) des de l'inici del projecte. A més, s'han facilitat serveis per al personal (com ara canviadors de bolquers, accessoris per a mares recents, provisió d'elements d'higiene íntima subvencionats, etc.) i es realitzen enquestes de confort i satisfacció de l'espai de treball per assegurar el benestar dels usuaris.

A nivell d’innovació, volem remarcar que Ecopenta disposa d’un consultor WELL AP i que, l’edifici de les oficines de SFO és el primer en aconseguir el certificat BREEAM +WELL d’Espanya.

Projectes com el de les oficines de SFO, en els que els diferents professionals aporten coneixements i treballen units per garantir un bon resultat final, són els que generen un avenç en el sector de la construcció sostenible. Amb cada nou edifici certificat WELL, estarem més a prop d’aconseguir que totes les persones tinguin les millors condicions de benestar possibles dins dels seus llocs de treball.