International Well Building Institute

WELL

Gestionada per l’International WELL Building Institute, és similar a la certificació LEED en la seva concepció. També d’origen americà y com a resultat de més de 7 anys d’estudi, engloba de manera holística tant els factors físics de l’entorn laboral com les polítiques d’empresa per a concebre un conjunt que asseguri el benestar i la salut dels usuaris. Disposa de 7 àrees d’intervenció:

  • Aire: eliminació dels contaminants de l’aire, prevenció de la contaminació i purificació de l’aire
  • Aigua: filtració, tractament i localització estratègica dels punts d’aigua
  • Alimentació: establiment d’opcions alimentàries saludables i promoció d’una alimentació sana
  • Il·luminació: accés a la il·luminació natural i millora de la qualitat de llum artificial
  • Exercici: promoció i incorporació d’activitats que permetin portar una vida activa
  • Confort: adequació de l’espai per maximitzar el confort tèrmic, acústic, olfactiu i ergonòmic
  • Ment: establiment de polítiques d’empresa que contribueixin a la reducció de l’estrès i millora del benestar mental i emocional dels treballadors

Qualitat de l’aire interior

Assessorament per a la definició d’espais amb les correctes condicions hidrotèrmiques i d’uns límits de contaminació de l’aire interior a nivells que no resultin nocius per a la salut dels usuaris.

Materials saludables

Consultoria en la definició de materials i tècniques de construcció per minimitzar la contaminació de l’aire amb agents químics, compostos orgànics i contaminació microbiològica.