Ecopenta col·labora com a entitat formadora en diversos col·legis professionals i institucions, així com en Màsters i Postgraus.