Som especialistes en el disseny d’instal·lacions, amb amplis coneixements en arquitectura eficient, la combinació perfecta per assegurar l’eficiència energètica real. Utilitzem eines avançades de simulació energètica per validar les solucions, obtenint una alta fiabilitat i assegurant l’èxit.

Un edifici sense optimització energètica, resulta car i funciona malament.

Ecopenta t’estalvia diners, optimitzant el comportament energètic i els aspectes mediambientals

 

Estudi i anàlisi de la geometria
 • Estudi d’orientació
 • Càlcul de la radiació
 • Anàlisi d’ombres
 • Optimització d’elements passius
Estudi i anàlisi de la demanda
 • Anàlisi de composicions constructives i vidres
 • Optimització de la demanda energètica
 • Càlcul i anàlisi del confort tèrmic i lumínic
Estudi i anàlisi dels consums
 • Càlcul i anàlisi del consum energètic
 • Optimització de les instal·lacions de climatització i il·luminació
 • Optimització del control
Elevada Certificació energètica
 • Compliment del DB HE
 • Obtenció d’una elevada qualificació energètica
 • Obtenció elevada de crèdits en certificacions mediambientals

VALOR AGREGAT

Optimització dels gruixos dels aïllaments i de les característiques dels buits d’obra, validant les càrregues tèrmiques i el confort tèrmic dels usuaris.

Optimització dels equips de producció de climatització, ajustant capacitats i evitant sobre dimensionaments excessius, estalviant costos inicials.

Optimització d’equips hidràulics de climatització, ajustant capacitats i evitant sobredimensionaments excessius de la xarxa de distribució, estalviant costos inicials.

Anàlisi de les zones que requereixen un control lumínic, evitant la instal·lació de sensors en zones on no resulta necessari i optimitzant la seva instal·lació.

 

> Simulacions

Utilitzem eines avançades de simulació energètica com eQuest, DesignBuilder, Ecotect, Therm, etc., per a realitzar un diagnòstic de demandes i consums derivats del funcionament de l’edifici o el sistema, des del punt de vista de l’optimització de recursos energètics

> Auditories energètiques i hídriques

Auditories d’eficiència energètica i d’aigua executives, amb campanya d’amidaments completa, plà d’optimització de la gestió i operació d’equips i consultoria de solucions de finançament de projectes.

> Net Zero Energy Buildings

Disseny d’edificis NZE, edificis que produeixen tanta quantitat d’energia com la utilitzada al llarg d’un any, maximitzant les oportunitats que atorga l’eficiència abans de desenvolupar els plans d’energies renovables.

> Commissioning

Verificació de la posada en servei de les instal·lacions.

> Gestió energètica

Supervisió i gestió energètica amb definició d’objectius d’estalvi, informes periòdics de seguiment i optimització energètica i de l’aigua, de l’explotació de l’edifici.

> Energies renovables

Projectes d’energies renovables per l’edificació, amb el disseny executiu i la direcció d’obra: solar tèrmica, solar fotovoltaica, biomassa i mini eòlica.