El respecte pel medi ambient, l’ús eficient dels recursos i la capacitat de no consumir més energia de la necessària, s’han convertit, en els últims anys, en un valor agregat a l’edificació. Però no serveix només amb prometre-ho, s’ha de demostrar. Conscients del prestigi que una certificació de sostenibilitat confereix a un Edifici, oferim serveis de consultoria per a les següents certificacions, amb un denominador comú: reduir l’impacte dels edificis en el medi ambient d’una forma rentable. Som especialistes en l’aspecte energètic i de qualitat interior de l’edifici, que resulten els punts més importants de les certificacions ambientals.

 

LEED: Prestigi internacional

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) busca l’excel·lència, verificant que la construcció d’un edifici compleix els criteris més alts de sostenibilitat, des de les fases més incipients del seu cicle constructiu.

 • Localització i transport.
 • Parcel·les sostenibles.
 • Eficiència en l’ús de l’aigua.
 • Energia i atmosfera.
 • Materials i recursos naturals.
 • Qualitat de l’ambient interior.
 • Innovació en el disseny i els processos.

S’inclouen certificacions per a noves construccions (NC), edificis existents, operació i manteniment (EBOM), interiors comercials (CI) i desenvolupaments urbanístics (ND).

BREEAM: El líder Europeu

El certificat pondera els nivells de sostenibilitat d’una edificació, tant en fase de disseny com en les fases d’execució i manteniment de tot tipus d’edificis: habitatges, oficines, edificis industrials i, fins i tot, la planificació urbanística.

 • Gestió.
 • Salut i benestar.
 • Energia.
 • Transport.
 • Aigua.
 • Materials.
 • Residus.
 • Ús ecològic del sòl.
 • Contaminació
 • Innovació

DGNB: La tercera generació

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V.), Sistema de Certificació ambiental d’edificis desenvolupat pel German Sustainable Building Council l’any 2008, és conegut com un segell de qualitat ambiental de 3a generació, per entrar més en detall i ser de major complexitat que la resta de segells, donant molt més valor a l’anàlisi del cicle de vida i ponderant aspectes econòmics i socioculturals a banda, clarament, dels criteris ambientals.

 • Qualitat ecològica.
 • Qualitat econòmica.
 • Qualitat funcional i sociocultural.
 • Qualitat tècnica.
 • Qualitat en el Procés.
 • Qualitat de l'emplaçament.

VERDE: La certificació Espanyola

El certificat “made in Spain”, es troba completament adaptat a la normativa espanyola, ja que està basat en el Codi Tècnic de l’Edificació i les Directives Europees.

 • Parcel•la i emplaçament
 • Recursos naturals
 • Energia i atmosfera
 • Qualitat de l’ambient interior
 • Qualitat del servei
 • Aspectes socials i econòmics

També realitzem certificacions de benestar i salut, miri l’apartat de certificació WELL